• Vragen? Bel ons (+31)6 434 283 92

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
 1. Algemene voorwaarden
  1. Stichting Mamma Opleiding behoudt zich het recht voor, bij onvoldoende deelname de opleiding geen doorgang te laten vinden.
  2. Stichting Mamma Opleiding informeert hier omtrent zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 3 weken voor aanvang van de opleiding. In geval van annulering wordt reeds betaald opleidingsgeld volledig gerestitueerd.
 2. Betalingsvoorwaarden
  1. Het lesgeld dient 6 weken voor aanvang van de opleiding volledig te zijn voldaan.
 3. Annuleringsvoorwaarden
  1. Iedere cursist heeft na inschrijving nog 14 dagen bedenktijd. Hierna treden de annuleringsvoorwaarden in werking.
  2. Annulering dient altijd schriftelijk, via email, uiterlijk 6 weken voorafgaand aan de eerste lesdag, te geschieden.
  3. In geval van annulering tussen 6 en 4 weken voor aanvang van de opleiding, is de cursist 50% van het lesgeld verschuldigd aan de Stichting Mamma Opleiding.
  4. In geval van annulering binnen 4 weken voor aanvang van de opleiding, is de cursist 100% van het lesgeld verschuldigd aan de Stichting Mamma Opleiding.
  5. Bij annulering zijn wij genoodzaakt € 200,- administratiekosten in rekening te brengen.
 4. Tussentijdse opzegging
  1. Teruggave van een gedeelte van het opleidingsgeld is alleen mogelijk wanneer een tussentijdse beëindiging van de opleiding het gevolg is van ernstige ziekte of calamiteit. Een en ander geschiedt na wederzijdse overeenstemming.
 5. Auteursrechten
  1. Het auteursrecht dat verband houdt met de opleiding blijft eigendom van de Stichting Mamma Opleiding.
  2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het de cursist niet toegestaan om het opleidingsmateriaal anders dan voor eigen gebruik te gebruiken, of om op enigerlei wijze het opleidingsmateriaal te verveelvoudigen en / of te verkopen, of aan derden beschikbaar te stellen.
 6. Klachten
  1. Indien u een klacht heeft of een bericht wilt sturen naar de vertrouwenspersoon van de Stichting Mamma Opleiding, dan kunt u deze mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via post naar Stichting Mamma Opleiding, t.a.v. Mw. drs. E.M.H. Linthorst-Niers, chirurg Groene Hart Ziekenhuis, Postbus 133, 2660 AC Bergschenhoek.
  2. De cursist zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken, een schriftelijke ontvangstbevestiging worden toegezonden.
  3. De klacht wordt binnen 4 weken door middel van een schriftelijke reactie inhoudelijk beantwoord.
  4. Indien deze termijn niet gehaald wordt, zal aan de cursist kenbaar gemaakt worden binnen welke termijn de klacht alsnog inhoudelijk zal worden beantwoord.
  5. Indien de klacht niet naar tevredenheid is beantwoord, kan de cursist zich richten tot onafhankelijke derde: mw. mr. M. Provoost, medisch jurist, www.provoostadvies.nl, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
  6. De uitspraak van deze onafhankelijke derde is bindend.
  7. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard.
  8. Te allen tijde zullen de vertrouwenspersoon en de onafhankelijke derde aan hun geheimhoudingsplicht voldoen.
 7. Geheimhouding en privacy
  1. De Stichting Mamma Opleiding respecteert de privacy van haar cliënten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Correspondentieadres

Stichting Mamma Opleiding

 • Postbus 133, 2660 AC Bergschenhoek
 • 06 434 283 92
 • info@mammaopleiding.nl

Over Mamma Opleiding

De stichting richt zich op adequate scholing op het gebied van mammapathologie en organiseert jaarlijks, bij voldoende inschrijvingen, de Mamma Opleiding. De opleiding wordt zowel inhoudelijk, logistiek als didactisch door professionals binnen de zorg gegeven.